Rodinný cyklistický park Kamzík – rok 2022

Počas roka 2022 sme sa sústredili spočiatku na získavanie potrebných administratívnych povolení a bolo potrebné tak isto dotiahnuť vzťahy k dotknutým pozemkom. Postupne tak boli schválené v príslušných orgánoch nájomné zmluvy s MČ Bratislava Nové Mesto, ktoré je správcom najväčšej časti pozemku, nájomná zmluva s Hl. mestom SR Bratislava ako aj podnájomná zmluva s Mestskými lesmi Bratislava. Všetky sa podarilo do konca leta 2022 schváliť, podpísať a zverejniť, takže sú platné a účinné. Každá stanovuje dobu nájmu na 10 rokov a výšku nájomného na 1euro/rok, čo je v konečnom dôsledku 3eurá/rok za celý areál, suma viac menej symbolická, ktorá znamená zo strany všetkých troch subjektov nespochybniteľnú podporu vzniku projektu.

September bol už teda v znamení kompletizácie dokumentácie pre ohlásenie drobnej stavby na Stavebný úrad MČ Bratislava – Nové Mesto. MČ Bratislava – Nové Mesto nám situáciu uľahčila aj v tomto, keď podporila aj toto štádium vzniku projektu – projektovú prípravu – sumou 600,- eur. Vyžadované dokumenty boli podané na stavebný úrad koncom septembra, veríme že v tomto roku stihneme povybavovať všetko potrebné.

Zakres do KM

Priebežne počas celého roka sme sa snažili zapájať do všetkých dostupných grantových schém a oslovovať priaznivcov. Niektoré žiadosti boli úspešné, čo nám umožnilo pomaly pomýšľať na prvé úpravy areálu. Na projekt v roku 2022 prispeli:

MČ Bratislava – Nové Mesto                 5 000,- eur

ŠK IAMES                                                    5 000,- eur

Iniciatíva Naše Karpaty                          3 000,- eur

Bratislavský samosprávny kraj            2 000,- eur

Nadácia ESET                                             1 700,- eur

Občania                                                         500,- eur

Príchodom leta sa teda rozbehli aj práce na čistení priestoru budúceho parku. Prvé kolo sme si všetci „páchatelia“ – bajkula, Detský šport klub, Karpaty kids a Bajkslava dali vo štvrtok 23.6.2022 ráno. Pozemok sme začali čistiť od buriny a prerastenej náletovej zelene, Zároveň sme začali vyrovnávať terén aby podklad preschol.

Ďalšie kolo úprav areálu sa konalo až 22.10.2022, keď sa nám podarilo naakumulovať finančné prostriedky na mechanizáciu a materiál. V tomto roku sa podarilo s pomocou podporovateľov Mestská časť Bratislava Nové Mesto, Bratislavský samosprávny kraj a Nadácia ESET nakúpiť základný materiál na urovnanie a spevnenie pozemkov a na prvú hlinenú prekážku. Tá sa modelovala za pomoci a pod dozorom BikeING, s.r.o. Taktiež uzrela svetlo sveta prvá balančná prekážka skill časti a bude to variabilná lávková sieť, akási napodobenina northshoru. Pomocou dobrovoľníkov z radov rodičov a detí sme upratali starý rozsypaný materiál, na ďalšie budovanie areálu sa určite zíde.

Tesne pred prvými mrazíkmi a snehovými vločkami sa ešte podarilo spevniť časť plochy pri vjazde do areálu trávobetónovými tvárnicami.

To je na tento rok všetko. Aj keď budúci rok to v samospráve vyzerá na finančné suchoty, veríme že sa podarí znova nejaké financie nájsť a spolu so zostatkom z tohto roka od privátnych darcov (8.500,- eur) projekt realizačne potiahnuť.

Ďakujeme za priazeň a podporu a tešíme sa na jar 2023!

Partneri:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.