Projekty aktivity

Naše ciele napĺňame rôznymi aktivitami, ktoré sú nevyhnutné na podporu aktívnej a bezpečnej cyklistiky, ako napríklad systematické vytváranie bezpečných podmienok pre cyklistov, budovanie a údržba cyklotrás a cykloareálov, organizácia a podpora športových a iných podujatí v cestnej a horskej cyklistike, podpora a organizovanie vzdelávacích a školiacich činností, popularizácia zdravého životného štýlu, cyklistiky a ekológie alebo aj  účasť, podpora a koordinácia projektov v oblasti cyklistiky.

Lokalita Kamzík je veľmi obľúbenou lokalitou využívanou na rekreáciu obyvateľov Bratislavy. Je dobre dostupná, využívajú ju najmä rodiny s deťmi. Pri koncipovaní zámeru sa spojili tri občianske združenia a jedna komerčná spoločnosť, ktoré o tomto zámere spísali Memorandum o spolupráci. Sú to občianske združenia BAJKSLAVA, Karpaty kids, Šport klub ako aj  bajkula, s.r.o. (čítaj viac….)

KAMZÍK_CELÁ ŠTÚDIA v pdf.

0006 (1)

Súčasťou o.z. Bajkslava sú niektorí členovia a podporovatelia OZ Pedál, ktorí pracovali na výstavbe pumptracku vo Vrakuni a PumpParku v Petržalke. Keďže OZ Pedál sa v súčasnosti orientuje na iné aktivity, Bajkslava plánuje pokračovať v organizovaní aktivít podporujúcich život komunity v areáli PumpPark Petržalka (čítaj viac….)

Prestavba starej bikrosovej dráhy v Bratislave Petržalke na Haanovej ulici prebiehala v gescii OZ Pedál od roku 2016 do 2020. V októbri 2020 bola ukončená hlavná časť stavebných prác. Keďže OZ Pedál sa v súčasnosti orientuje na iné aktivity, OZ Bajkslava chce poskytnúť priestor pre komunitné a športové aktivity v tomto areáli (čítaj viac…)

Naším cieľom nie je len poskytovať možnosti pre výkonnostných športovcov. Budúcnosť športu je vo vyhľadávaní talentov a v poskytovaní podmienok na ich rozvoj. Ako ideálny priestor na rozvíjanie ich zručností sa nám javí práve PumpPark Petržalka, ktorý poskytuje možnosti pre širokú škálu výkonnostných skupín jazdcov, od detí na odrážadlách až po reprezentačný seniorský tím (čítaj viac…)

SAVE THE DATE! Minuloročné kolo Pumpcup v Petržalke malo úspech. A tak je z nás v tomto roku organizátor Majstrovstiev SR v disciplíne „pumptrack“. Samozrejme, v Petržalke. A víťazi pôjdu na Majstrovstvá sveta reprezentovať Slovensko.

Pozrite sa, ako to vyzeralo minulý rok na Majstrovstvách SR vo Veľkom Záluží: https://www.youtube.com/watch?v=s3v4IIrAc04

Pozvánka na Majstrovstvá Slovenska TRIAL & PUMPTRACK 2021