BAJKSLAVA, o.z.

sídlo: Poľná 23, 811 08 Bratislava

IČO: 52702219

DIČ: 2121573355

Bankové spojenie: FIO banka, a.s. 

SK39 8330 0000 0028 0173 3035

 

Identifkátor Po v IS športu: 18168

 

Email: info@bajkslava.sk

 

www.facebook.com/bajkslava