PumpPark Petržalka

Súčasťou o.z. Bajkslava sú niektorí členovia a podporovatelia OZ Pedál, ktorí pracovali na výstavbe pumptracku vo Vrakuni a PumpParku v Petržalke. Keďže OZ Pedál sa v súčasnosti orientuje na iné aktivity, Bajkslava plánuje pokračovať v organizovaní aktivít podporujúcich život komunity v areáli PumpPark Petržalka.

Tento jedinečný dobrovoľnícky projekt a komunita, ktorá sa popri jeho budovaní utvorila, nás neustále nabíja chuťou do práce a energiou zo zmysluplne využitého voľného času. Preto sa snažíme venovať tomuto projektu pozornosť, ktorú si naozaj zaslúži.

Po postupnej etapovitej realizácii je dnes prestavba areálu už dokončená po stavebnej stránke. Intenzívne využívanie areálu však prinieslo podnety, ktoré je potrebné riešiť.

V priebehu roka 2022 pracujeme na technickom zhodnotenie areálu v časti areálu, kde sa ešte stále nachádzajú náletové dreviny a burina. Našim zámerom je burinu odstrániť, zanedbanú časť rekultivovať a následne vysadiť vhodné trvalky a prvky na sedenie alebo odkladanie vecí športujúcich. Na tento zámer sa nám podarilo získať finančnú podporu z grantovej schémy spoločnosti Veolia, a.s., vo výške 3000 eur.

Na bežnú údržbu areálu a náklady s ňou spojené získavame financie a podporu zo súkromných zdrojov, ako aj z rôznych grantových schém. To nám umožňuje napríklad:

  • organizovať pravidelné dobrovoľnícke aktivity v areáli,
  • prevádzkovať informačnú stránku pumppark.sk,
  • pravidelný odvoz odpadkov z areálu.
  • viesť transparentný účet areálu vedený vo FIO banka, a.s., s názvom PumpPark Petržalka a číslom SK65 8330 0000 0021 0139 2858.

Nižšie pozri dokumentáciu k projektu Veolia:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.