Verejné jazdenie

Naším cieľom nie je len poskytovať možnosti pre výkonnostných športovcov. Budúcnosť športu je vo vyhľadávaní talentov a v poskytovaní podmienok na ich rozvoj. Ako ideálny priestor na rozvíjanie ich zručností sa nám javí práve PumpPark Petržalka, ktorý poskytuje možnosti pre širokú škálu výkonnostných skupín jazdcov, od detí na odrážadlách až po reprezentačný seniorský tím.

Preto sa uchádzame o podporu na organizovanie verejných tréningov pre širokú verejnosť. Za pomoci skúsených kvalifikovaných trénerov budeme vo vymedzených termínoch poskytovať záujemcom možnosť zlepšiť si jazdecké schopnosti.

Táto aktivita by mala mať aj edukatívny rozmer. Popri výuke jazdných zručností budeme zároveň simulovať na dráhe rôzne možné kolízne situácie a vysvetľovať zúčastneným, ako sa im vyhnúť. Predpokladáme, že vytvoríme jednoduché videá a použijeme ich pri tvorbe propagačných a vzdelávacích materiálov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.