Užívaj si svet na dvoch kolesách

Sme občianske združenie Bajkslava, ktoré sa venuje podpore a rozvoju cyklistiky ako zdravej a ekologickej formy trávenia voľného času. Orientujeme sa na podporu cyklistiky ako rekreačnej a športovej aktivity, podporu výstavby cyklistickej športovej infraštruktúry a organizovanie komunitných a vzdelávacích aktivít. Vytvárame podmienky na voľnočasové cykloaktivity rôznych vekových skupín. Medzi naše ciele patria propagácia cyklistiky, tvorba materiálnych a technických podmienok pre rekreačnú a športovú cyklistiku a podpora a rozvoj športu detí, mládeže a dospelých.

Naše ciele sa napĺňame rôznymi aktivitami na podporu nielen aktívnej, ale aj bezpečnej cyklistiky, napríklad:

  • systematické vytváranie bezpečných podmienok pre cyklistov,
  • budovanie a údržba cyklotrás a cykloareálov,
  • organizácia a podpora športových a iných podujatí v cestnej a horskej cyklistike, ale aj vzdelávacích a školiacich činností
  • popularizácia zdravého životného štýlu, cyklistiky a ekológie
  • účasť, podpora a koordinácia projektov v oblasti cyklistiky.

Bankové spojenie Bajkslava:
IBAN SK39 8330 0000 0028 0173 3035

Tlačivá si môžete stiahnuť tu:

Predvyplnené tlačivá Bajkslava 2%_FO typA

Predvyplnené tlačivá Bajkslava 2%_FO typB

Predvyplnené tlačivá Bajkslava 2%_PO