Rodinný cyklistický park Kamzík – rok 2022

Počas roka 2022 sme sa sústredili spočiatku na získavanie potrebných administratívnych povolení a bolo potrebné tak isto dotiahnuť vzťahy k dotknutým pozemkom. Postupne tak boli schválené v príslušných orgánoch nájomné zmluvy s MČ Bratislava Nové Mesto, ktoré je správcom najväčšej časti pozemku, nájomná zmluva s Hl. mestom SR Bratislava ako aj podnájomná zmluva s Mestskými lesmi Bratislava. Všetky sa podarilo do READ MORE